avatar
получете повече информация

Guest 119 15th Feb, 2020

                      
             Ежедневно управление на етажната собственост (ЕС) и поддържане на документация. Организиране и провеждане на Общи събрания на ЕС. Изготвяне на Правилата за вътрешния ред на ЕС и контрол върху неговото спазване от всички жители. Създаване и поддържане на Книга на собствениците и потребителите. Всички процедури и действия за регистрация в ЕС в общината. https://www.vhodcompany.com
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste DataRecent Pastes